Close

Urban body

Nagar Nigam Bilaspur

Nagar Nigam, Vikash Bhawan, Bilaspur

Email : commissionerbmcbilaspur[at]gmail[dot]com
Phone : 07752-222642

Nagar Palika Parishad, Ratanpur

Office of Nagar Palika Parishad, Ratanpur District - Bilaspur

Email : cmoratanpur[at]gmail[dot]com
Phone : 07753-255532

Nagar Palika Parishad, Takhatpur

Office of Nagar Palika Parishad, Takhatpur District - Bilaspur

Email : nptkp2013[at]gmail[dot]com

Nagar Palika Parishad, Tifra

Office of Nagar Palika Parishad, Tifra District - Bilaspur

Email : chandrashekharsahu0171[at]gmail[dot]com

Nagar Panchayat Belha

Office of Nagar Panchayat Belha, District - Bilaspur

Email : ag[dot]vaib[at]gmail[dot]com
Phone : 07752-259219

Nagar Panchayat Bodri

Office of Nagar Panchayat Bodri, District Bilaspur

Email : cmobodri[at]rediffmail[dot]com
Phone : 07752-75329

Nagar Panchayat Gourella

Office of Nagar Panchayat Gorella, District Bilaspur

Email : jitendradw1[at]rediffmail[dot]com
Phone : 07751-220606

Nagar Panchayat Kota

Office of Nagar Panchayat Kota, District- Bilaspur

Email : cmokota[at]rediffmail[dot]com
Phone : 07753-253711

Nagar Panchayat Malhar

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT MALHAR DISTRICT BILASPUR C.G.

Email : cmo_malhar[at]rediffmail[dot]com
Phone : 07752-273990

Nagar Panchayat Sakri

Office Of Nagar Panchayat Sakri District - Bilaspur

Email : nkdubey132[at]gmail[dot]com
Phone : 07752-283011