Close

Former Collectors of Bilaspur

Name FROM TO
Sh . Shailendra Singh 01-11-2000 22-11-2000
Sh . Sunil Kujur 23-11-2000 26-06-2001
Sh . R.P.Mandal 02-07-2001 19-11-2003
Sh . Amitabh Jain 22-11-2003 17-12-2003
Sh . Vikash Sheel 17-12-2003 03-06-2006
Sh. Gaurav Dwivedi 03-06-2006 29-04-2007
Sh. Subodh Kumar Singh 01-05-2007 20-12-2008
Sh. Sonmani Bora 20-12-2008 17-03-2009
Sh. Vikas Sheel 17-03-2009 21-05-2009
Sh. Sonmani Bora 21-05-2009 07-05-2011
Sh. Thakur Ram Singh 7-05-2011 1-02-2014
Sh. Siddharth Komal Singh Pardeshi 3-02-2014 10-08-2015
Sh. Anbalagan P 12-08-2015 19-05-2017
Sh. P. Dayanand 31-05-2017 24-12-2018
Dr. Sanjay Kumar Alung 25-12-2018 27-05-2020
Dr. Saransh Mittar 28-05-2020 03-07-2022
Sh. Saurabh Kumar 04-07-2022 01-08-2023
Sh Sanjeev Kumar Jha (IAS) 01-08-2023 11-10-2023
Sh. Awanish kumar Sharan 14-10-2023 Till Date
Name FROM TO
Sh . N.P.Shrivastava 16-05-1946 17-05-1947
Sh . Nasruddin 18-05-1947 03-05-1951
Sh . M.M.Dubey 04-06-1951 05-04-1952
Sh . T.M.Bahel 06-04-1952 24-06-1953
Sh . Gopal Das Khetrapal 25-06-1953 07-12-1954
Sh . Q.M.A. Vahab 08-12-1954 25-09-1956
Sh . M.A.Khan 26-09-1956 18-11-1958
Sh . N.S.Verma 19-11-1958 09-04-1960
Sh . A.M.Kadam 30-04-1960 14-06-1961
Sh . M.H.Rao 15-06-1961 01-08-1962
Sh . L.P.Sarje 02-08-1962 09-06-1964
Sh . S.K.Bagchi 19-06-1964 12-06-1966
Sh . S.L.Sharma 13-06-1966 29-08-1967
Sh . B.J.Heerji 11-09-1967 11-06-1969
Sh . S.A.Rane 12-06-1969 10-11-1969
Sh . R.S.Thakur 11-11-1969 30-04-1972
Sh . K.S.Thakur 27-06-1972 11-11-1973
Sh . J.K.S.Bhatia 12-11-1973 03-09-1975
Sh . M.S.Parmar 16-09-1975 12-06-1978
Sh . M.K.Dixit 13-06-1978 26-07-1980
Sh . L.N.Meena 27-07-1980 02-12-1981
Sh . D.R.Bhagat 07-12-1981 21-09-1982
Sh . S.Prakash 30-09-1982 31-10-1983
Sh . V.K.Choudhary 31-10-1983 08-06-1984
Sh . D.S.Mathur 08-06-1984 06-03-1985
Sh . P.Mehta 17-06-1985 16-06-1986
Sh . Uday Verma 17-06-1986 25-06-1989
Sh . Rakesh Bansal 26-06-1989 16-11-1990
Sh . Indranil Dani 19-11-1990 30-05-1992
Sh . K.Suresh 13-07-1992 14-09-1993
Sh . R.D.Ahirwar 25-09-1993 03-08-1994
Sh . M.K.Raut 04-08-1994 02-03-1997
Sh . Manoj Jhalani 03-03-1997 05-07-1998
Dr. Sushil Trivedi 06-07-1998 12-06-1999
Sh . Shailendra Singh 21-06-1999 31-10-2000
Sr.No. Names PERIOD
From To
1 Mr. J. W. Chisholm 1.4.64. 3.2.67
2 Captain T. Wakefield 4.2.67 12.7.67
3 Colonel H.I.Lugard 13.7.67 22.12.67
4 Colonel W.B. Thomson 23.12.67 23.4.69
5 Captain J.Ducat 24.4.69 8.10.70
6 Mr. W.L. Noverre 9.10.70 29.10.70
7 Mr.J.F.Beddy 30.10.70 31.8.73
8 Mr.G.J.Nicholls 1.9.73 4.1.74
9 Colonel A. Bloomfield 5.1.74 29.5.75
10 Colonel T.A.Scott 30.5.75 18.1.76
11 Colonel J.Ashburner 19.1.76 8.2.77
12 Colonel T.A.Scott 9.2.77 25.4.77
13 Colonel W.S.Brooke 26.4.77 3.1.80
14 Mr. T.E.Ellison 4.1.80 28.5.80
15 Mr. J.P.Goodridge 29.5.80 1.4.81
16 Colonel W.Vertue 2.4.81 31.10.84
17 Mr. L.S. Carey 1.11.84 5.11.84
18 Mr. J.P.Goodridge 6.11.84 15.11.84
19 Mr. T.E. Ellison 16.11.84 21.2.85
20 Mr. F.A. T.Phillips 22.2.85 24.11.85
21 Mr. T.E.Ellison 25.11.85 10.5.87
22 Mr. D.O.Meiklejohn 11.5.87 30.6.90
23 Mr. J.A.C. Skinner 1.7.90 1.10.90
24 Mr. D.O.Meiklejohn 2.10.90 16.12.91
25 Mr. A.S.Womack 17.12.91 5.4.92
26 Mr. R.A.B.Chapman 6.4.92 13.7.92
27 Mr. A.S.Womack 14.7.92 12.5.93
28 Mr. R.A.B.Chapman 13.5.93 2.11.93
29 Mr. A.S.Womack 3.11.93 5.10.96
30 Mr. L.E.P. Gaskin 6.10.96 16.11.96
31 Mr. F.J. Cooke 17.11.96 14.9.98
32 Mr. F.C.Turner 15.9.98 24.11.98
33 Mr. R.V. Russell 25.11.98 28.11.99
34 Mr. H.F.Mayes 29.11.99 7.3.01
35 Mr. F.C.Turner 8.3.01 27.11.01
36 Mr. C.W.E.Montgomerie 28.11.01 24.4.05
37 Mr. P.S.Patuck 25.4.05 22.12.05
38 Mr. F.C.Turner 23.12.05