Close

Gram Panchayat

Bilaspur district consists of 645 Gram Panchayats and 909 Villages.

Serial Number Local Body Code Block Code Local Body Name(Block) Local Body Type Name Hierarchy(Parent Panchayat) Covered Panchayats Covered Villages
1 254878 3604 BELHA Intermediate Panchayat BILASPUR(District) / CHHATTISGARH(State) 139 174
2 254879 3605 GAURELLA-1 Intermediate Panchayat BILASPUR(District) / CHHATTISGARH(State) 39 51
3 254880 3606 GAURELLA-2 Intermediate Panchayat BILASPUR(District) / CHHATTISGARH(State) 50 85
4 254881 3607 KOTA Intermediate Panchayat BILASPUR(District) / CHHATTISGARH(State) 101 162
5 254882 3609 MARWAHI Intermediate Panchayat BILASPUR(District) / CHHATTISGARH(State) 73 86
6 254883 3610 MASTURI Intermediate Panchayat BILASPUR(District) / CHHATTISGARH(State) 126 173
7 254884 3613 TAKHATPUR Intermediate Panchayat BILASPUR(District) / CHHATTISGARH(State) 117 178